CZ
EN

Dlouhodobý pronájem techniky

 

Dlouhodobé pronájmy jsou vhodné øešení pro firmy, které se zabývají napøíklad konstrukèní a dodavatelskou èinností a potøebují své pracovníky vybavit technikou na jejich doèasném pracovišti.

Tímto způsobem jsme zajistili po technické stránce několik subdodavatelů pracujících na stavbě automobilky TPCA u Kolína. Naší techniku používali 10 mesíců přímo v mobilních buňkách vedle staveniště.

Tento způsob je pro Vás výhodný protože:

  • návrh řešení pro Vás sestavíme na základě našich zkušeností
  • nemusíte se starat o nákup zařízení
  • servis po celou dobu pronájmu je zdarma (je tedy zajištěna stálá funkčnost zařízení)
  • zajistíme pro Vás i připojení na internet
  • nemusíte řešit co z použitou technikou po skončení Vaší práce
  • platba za pronájem je nákladová položka (nemusíte nic dlouze odepisovat)
  • můžete se plně soustředit na vlastní práci

Máte-li zájem o bližší informace o tomto způsobu pronájmu techniky kontaktujte nás pomocí e-mailu nebo na telefonu 777 101 413. Zodpovíme Vám všechny otázky, popřípadě sestavíme předběžnou kalkulaci pronájmu.

Technika k pronájmu
T.R.I., s.r.o.
Tiskařská 12
Praha 10 - Malešice
100 00

Tel.: 777 101 413
E-mail: info@tri.cz
 
T.R.I. © 2017