CZ
EN

Pokyny k pronájmu techniky

 

Zde je uveden způsob výpočtu ceny pronájmu a všechny podmínky, které je nutné spnit při realizaci pronájmu u naší společnosti. Ve vyjímečných případek lze domluvit podmínky individuální.

Ceny uvedené v ceníku pronájmů jsou platné na 1 kalendářní den a jsou bez 19% DPH. Cena za pronájem se vypočítá jako součet cen všech Vámi vybraných zařízení vynásobený koeficientem, který vyjadřuje délku akce. Koeficienty pro akce dlouhé od jednoho do šesti dnů jsou uvedeny v následující tabulce:

délka akcekoeficient
1 den1,0
2 dny2,0
3 dny2,9
4 dny3,5
5 dní3,8
6 dní4,0

Požadujete-li instalaci techniky našimi techniky, je nutné k celkové ceně pronájmu připočítat ještě součet všech instalačních poplatků. Použijete-li On-line kalkulaci pro výpočet předpokládané výše rozpočtu Vaší akce, výpočet koeficientu se provede automaticky. Akce delší než šest dní považujeme za dlouhodobý pronájem a řídí se proto vlastními pravidly.

Při zrušení již objednané techniky budeme účtovat storno poplatky ve výši vypočtené z celkového objemu objednávky takto:

před akcístorno
14 dní10%
7 dní20%
3 dny50%
1 den75%
v den instalace100%

Faktury jsou splatné do 14 pracovních dní. Po této době bude uplatněno penále ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlení.

Technika k pronájmu
T.R.I., s.r.o.
Tiskařská 12
Praha 10 - Malešice
100 00

Tel.: 777 101 413
E-mail: info@tri.cz
 
T.R.I. © 2017